KOMUNITNÍ ANGAŽOVANOST

Naše společnost vede neustálý dialog s různými komunitními organizacemi na podporu dobrých životních podmínek zvířat.

Komunitní iniciativy probíhají hlavně lokálně a na základě potřeb domácích zvířat v každé zemi nebo regionu. Podporujeme pomoc zvířatům a přírodě, útulkům pro domácí mazlíčky a spolupracujeme s nadacemi organizováním pravidelných charitativních sbírek, šířením osvěty, podporou legislativních změn a skupin s peticemi.

Spolupracujeme se vzdělávacími institucemi na univerzitě, které prováděly výzkum týkající se chovu a dobrých životních podmínek zvířat. Naši specialisté přednáší o péči o domácí mazlíčky a chovu na základních a středních školách.

senior gift